Grafik fungsi kuadrat f(x x2 8x 12 mempunyai titik balik minimum)

Fungsi kuadrat  mempunyai koordinat titik balik .

Diketahui

, dengan  dan mempunyai titik balik minimum . 

Nilai  

 

Nilai  

 

Jadi jawaban yang benar adalah D